Kontakt

Biuro Projektu Dostępna Politechnika Łódzka

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Politechnika Łódzka
Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Budynek A30 (Kampus A)
telefon: 42 631 28 87
e-mail: dostepnosc@info.p.lodz.pl

Kierownik projektu

Zastępca Kierownika projektu

mgr Adam Owczarek
e-mail: adam.owczarek@p.lodz.pl
tel.: 42 631 29 20

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

mgr Barbara Konarzewska
e-mail: barbara.konarzewska@p.lodz.pl
tel.: 42 631 29 20

Specjalista ds. sprawozdawczości

dr Małgorzata Parzynowska
e-mail: malgorzata.parzynowska@p.lodz.pl
tel.: 42 631 29 20

Specjalista ds. promocji

inż Bartłomiej Gałązka
e-mail: bartlomiej.galazka@p.lodz.pl
tel.: 42 631 29 20

Specjalista ds. obsługi biura projektu

mgr Małgorzata Świt
e-mail: malgorzata.swit@p.lodz.pl
tel.: 42 638 38 74

Specjalista ds. finansowych projektu

mgr Anna Szulczyk
e-mail: anna.szulczyk@p.lodz.pl
tel.: 42 631 27 17

Specjalista ds. zamówień publicznych 

mgr Monika Dobrowolska
e-mail: monika.dobrowolska@p.lodz.pl
tel.: 42 631 28 86