Pierwszy rok realizacji projektu już za nami!

Czytaj więcej o: Pierwszy rok realizacji projektu już za nami!

Już od roku realizujemy projekt „Dostępna Politechnika Łódzka”. Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań znajdą Państwo zarówno na tej stronie, jak i na stronie Politechniki Łódzkiej. Ponadto informacje dotyczące m. in. rekrutacji na szkolenia przesyłane są mailowo do wszystkich pracowników PŁ.

Zapraszamy Państwa do bieżącego śledzenia naszej strony i korzystania z proponowanych aktywności!

Nowa strona Biura Karier Politechniki Łódzkiej

Czytaj więcej o: Nowa strona Biura Karier Politechniki Łódzkiej

Nowa strona Biura Karier PŁ jest już dostępna pod adresem biurokarier.p.lodz.pl Strona jest dostępna także w kontekście dostępności cyfrowej podążając za najnowszymi standardami i wytycznymi w tym zakresie. Różne opcje dostosowania kontrastu i wielkości czcionki, zapewnienie wielu sposobów na zlokalizowanie informacji to tylko niektóre ze standardów spełnionych na nowej stronie Biura Karier. Zupełnie nowy, przejrzysty interfejs pomoże znaleźć pracę lub staż i rozwijać się zawodowo.

Dostępna PŁ w Akademickim Informatorze Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej o: Dostępna PŁ w Akademickim Informatorze Osób Niepełnosprawnych

Politechnika Łódzka jako uczelnia (jeszcze bardziej) dostępna dzięki projektowi POWER – takim tytułem wita Nas artykuł dotyczący projektu Dostępna Politechnika Łódzka w najnowszym (1/2021) numerze Akademickiego Informatora Osób Niepełnosprawnych. Małgorzata Świt z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej przedstawia podstawowe założenia i planowane działania w projekcie. Aktualny numer AION znajdziecie pod adresem: Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych 1/2021. Zapraszamy do lektury.

Rozpoczęła się realizacja projektu Dostępna Politechnika Łódzka

Czytaj więcej o: Rozpoczęła się realizacja projektu Dostępna Politechnika Łódzka

26 stycznia 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Dostępna Politechnika Łódzka”. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności szkolnictwa wyższego w PŁ, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Projekt podzielono na 10 zadań:

  1. Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego (CDPU)
  2. Pilotażowe laboratoria VR na Wydziale Mechanicznym
  3. Poszerzanie usług i rozwijanie kompetencji kadry BON PŁ
  4. Likwidacja barier architektonicznych
  5. Dostępność cyfrowa
  6. Zwiększenie bezpieczeństwa w PŁ
  7. Technologie wspierające- Interaktywna Mapa Kampusu PŁ
  8. Rozwijanie kompetencji kadr uczelni w zakresie dostępności (moduł krajowy)
  9. Rozwijanie kompetencji kadr uczelni w zakresie dostępności (moduł zagraniczny)
  10. Poszerzanie oferty wsparcia edukacyjnego PŁ dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu to: 01.01.2021-31.12.2023

Budżet projektu to 15 463 161,23 zł, a dofinansowanie wyniosło: 14 999 . 266,38 zł.

Projekt Dostępna Politechnika Łódzka współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.