Studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Powiększ obraz

Projekt Dostępna Politechnika Łódzka to także wyjątkowa okazja dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Łódzkiej na poszerzenie swojej wiedzy na temat postępowania ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W odpowiedzi na te potrzeby na portalu informacyjnym Politechniki Łódzkiej WIKAMP powstał specjalny zasób gromadzący materiały dotyczące tego obszaru.

Znajdą tam Państwo poradniki, prezentacje i materiały szkoleniowe z obszarów:

  • Obowiązki uczelni w świetle Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Dostępność cyfrowa
  • Dostępność architektoniczna
  • Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  • Dostępność edukacji
  • Materiały dla Wydziałowych Koordynatorów ds. Studentów z Niepełnosprawnością

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.