Studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czytaj więcej o: Studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projekt Dostępna Politechnika Łódzka to także wyjątkowa okazja dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Łódzkiej na poszerzenie swojej wiedzy na temat postępowania ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W odpowiedzi na te potrzeby na portalu informacyjnym Politechniki Łódzkiej WIKAMP powstał specjalny zasób gromadzący materiały dotyczące tego obszaru.

Znajdą tam Państwo poradniki, prezentacje i materiały szkoleniowe z obszarów:

  • Obowiązki uczelni w świetle Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Dostępność cyfrowa
  • Dostępność architektoniczna
  • Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  • Dostępność edukacji
  • Materiały dla Wydziałowych Koordynatorów ds. Studentów z Niepełnosprawnością

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Usługa połączenia wideo z tłumaczem języka migowego

Czytaj więcej o: Usługa połączenia wideo z tłumaczem języka migowego

W ramach projektu Dostępna Politechnika Łódzka uruchomiona została usługa połączenia wideo z tłumaczem języka migowego dla potrzeb jednostek Politechniki Łódzkiej.

Dostęp do usługi realizowany jest poprzez stronę główną PŁ lub bezpośrednio pod adresem https://tlumacz.migam.org/politechnika_lodzka, również w wersji mobilnej.

Połączenie może zostać zrealizowane z dowolnego miejsca przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00.

a

Szkolenie z audiodeskrypcji

Czytaj więcej o: Szkolenie z audiodeskrypcji

Ruszają pierwsze szkolenia w ramach projektu Dostępna Politechnika Łódzka.

Już w dniach 12-15 kwietnia odbędzie się zamknięte szkolenie z audiodeskrypcji, które poprowadzi Pani Barbara Szymańska, wiceprezes fundacji „Audiodeskrypcja”.

Harmonogram szkolenia:

• 12.04 – 4 godz. teoria audiodeskrypcji wraz z przykładami audiodeskrypcji dla filmu, dzieł plastycznych, fotografii oraz architektury
• 13.04 – 4 godz. praca warsztatowa w zespołach 2-osobowych: ćwiczenia z audiodeskrypcji materiału filmowego
• 14.04 – 4 godz. praca warsztatowa w zespołach 2-osobowych: ćwiczenia z audiodeskrypcji fotografii i obrazów
• 15.04 – 4 godz. praca warsztatowa w zespołach 2-osobowych: ćwiczenia z audiodeskrypcji architektury i przestrzeni

Więcej informacji o audiodeskrypcji można znaleźć na stronie fundacji: http://www.audiodeskrypcja.org.pl

Kierunki studiów w projekcie „Dostępna Politechnika Łódzka”

Czytaj więcej o: Kierunki studiów w projekcie „Dostępna Politechnika Łódzka”

Automatyka i sterowanie robotów, inżynieria materiałowa oraz wzornictwo to kierunki z aktualnej oferty studiów magisterskich, które zyskają nowe moduły dydaktyczne w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka”. Studenci będą mogli realizować projekty, które zostaną uwzględnione w dyplomie studiów jako dodatkowe osiągnięcia indywidualne.

Projekt „Dostępna Politechnika Łódzka” ma na celu wprowadzenie udogodnień, które posłużą nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także wszystkim studentom i pracownikom PŁ. W projekcie powstanie Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego (CDPU). W jego skład wejdą laboratoria: Mechaniczne, Elektroniczne, Analiz i Symulacji Ergonomicznych oraz laboratorium VR.

– Laboratorium Analiz i Symulacji Ergonomicznych będzie się koncentrować na zrozumieniu interakcji między ludźmi i innymi elementami systemu – wyjaśnia dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska. – Studenci i badacze będą uczestniczyć w planowaniu, projektowaniu i ocenie zadań w celu dostosowania ich do potrzeb, możliwości i ograniczeń ludzkich ze szczególną wrażliwością na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, osób starszych i innych grup wykluczonych społecznie i zawodowo. W laboratorium będzie stosowane podejście socjotechniczne we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0. tak, aby innowacje techniczne, modele organizacji pracy, rozwoju zawodowego były ściśle połączone z okolicznościami gospodarczymi i społecznymi.

Wszystkie projektowane miejsca będą przestrzenią na kreatywną, interdyscyplinarną pracę w wielofunkcyjnych pomieszczeniach, przygotowanych do prowadzenia dydaktyki, badań i realizacji projektów związanych z wyzwaniami społecznymi. Dla studentów to także przestrzeń do kreatywnego realizowania eksperymentów przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii.

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie programu nowych modułów dydaktycznych Projektowanie Uniwersalne I i II. Moduły będą wprowadzone do tzw. uczelnianej bazy przedmiotów obieralnych, co oznacza, że nie będą związane z żadnym programem studiów. Studenci będą realizować projekt w grupach kierunkowych lub interdyscyplinarnych, składając podanie do dziekana o realizację przedmiotu pozaprogramowego, który w suplemencie do dyplomu będzie widniał jako indywidualne osiągnięcie studenta. Moduł Projektowanie Uniwersalne adresowany będzie do studentów II stopnia takich kierunków jak: architektura i urbanistyka, informatyka, automatyka i sterowanie robotów, wzornictwo, inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa. Pierwsze zajęcia odbędą się w roku akademicki 2021/22.

Koordynatorem zadania Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego jest prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło. Wszystkie zadania w projekcie „Dostępna Politechnika Łódzka” koordynuje dr Dariusz Koperczak.