Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego

Powiększ obraz

Dziś na Politechnice Łódzkiej miało miejsce symboliczne przekazanie środków przyznanych naszej uczelni z Funduszy Europejskich m.in. na modernizację budynku, w którym w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” powstanie Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego.

Nowe Centrum (CDPU) ma poszerzyć ofertę uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego i współpracy z innymi szkołami wyższymi oraz ekspertami. Ma pełnić funkcję ośrodka opracowującego autorskie rozwiązania w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie ulokowane w jednym z budynków laboratoryjnych na terenie kampusu A, który po generalnym remoncie będzie miejscem przygotowywania ekspertyz, szkoleń oraz edukacji. CDPU PŁ zajmować się będzie m.in. tworzeniem i testowaniem autorskich rozwiązań, wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami oraz związanych ze zrównoważonym rozwojem. Powstaną tam m.in. specjalistyczne laboratoria do prowadzenia zajęć i badań🧑‍🔬: mechaniczne, elektroniczne, analiz i symulacji ergonomicznych oraz Virtual Reality;

W briefingu wzięli udział:
🔸wiceminister funduszy i polityki regionalnej – Waldemar Buda, który zaznaczył, że przedszkole dla dzieci pracowników i studentów PŁ to potrzeba niezwykle ujmująca, podnosząca pozycję uczelni w rankingach, a zarazem zaliczająca ją do ekskluzywnego grona dobrych pracodawców.
🔸rektor Politechniki Łódzkiej – prof. Krzysztof Jóźwik, który w trakcie spotkania wspomniał o Politechnice Łódzkiej jako instytucji odpowiedzialnej i dostępnej społecznie. Wyraził także nadzieję, że już wkrótce PŁ będzie miało okazję podzielić się kolejnymi ideami i ich efektami.
🔸wojewoda łódzki – Tobiasz Adam Bocheński (Łódzki Urząd Wojewódzki) zaznaczył, że każda inwestycja w szkolnictwo techniczne przekłada się również na rozwój regionu pod względem gospodarczym. PŁ przyrównał do kuźni, z której wychodzą inżynierowie i naukowcy, budujący łódzki przemysł i przedsiębiorstwa na terenie całego województwa.
Pozyskane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i powinny być wykorzystane do 2023 roku.

Przedstawiamy również wizualizację wyglądu CDPU PŁ po zakończeniu prac.

Wizualizacja budynku Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego PŁ, LAS Pracownia Architektury Urszula Stawska.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.