Ostatnia przed wakacjami rekrutacja na szkolenia krajowe

Powiększ obraz

Zapraszamy do wzięcia udziału w ostatniej przed wakacjami rekrutacji na poniżesz szkolenia krajowe. Skierowane są one do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób. Zgłoszenia można przesyłać do 26 maja br.

Szkolenia w formule online:

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego – 2 dni (16 godz. lek.):
5-6 czerwca 2023 r.

Komunikacja i wykorzystanie informacji – 2 dni (16 godz. lek.):
6-7 czerwca 2023 r.

Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej – 2 dni (16 godz. lek.):
20-21 czerwca 2023 r.

Kształcenie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2 dni (16 godz. lek.):
12-13 czerwca 2023 r.

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego – 4 dni (32 godz. lek.):
12-13 oraz 19-20 czerwca 2023 r.

Metody pracy w procesie dydaktycznym – umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela akademickiego – 6 dni (48 godz. lek.):

5-6, 14-15 oraz 21-22 czerwca 2023 r.

Przygotowania i opracowania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 1 dzień (8 godz. lek.):
6 czerwca 2023 r.

Przygotowania, opracowania i wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności – 2 dni (16 godz. lek.):
27-28 czerwca 2023 r.

Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami – 2 dni (16 godz. lek.):
1-2 czerwca 2023 r.

13-14 czerwca 2023 r.

14-15 czerwca 2023 r.

Warsztaty rozwijające postawy równościowe – 2 dni (16 godz. lek.):
5-6 czerwca 2023 r.

Szkolenie w formule stacjonarnej:

Poznaj świat osób z niepełnosprawnościami – 1 dzień (8 godz. lek.):
2 czerwca 2023 r.

14 czerwca 2023 r.

19 czerwca 2023 r.

NOWE szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe (online):

„Narzędziownik” pracownika uczelni – jak ułatwić sobie pracę przy użyciu narzędzi cyfrowych – 1 dzień (4 godz. lek.):

14 czerwca 2023 r.

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo (pracownicy administracji) – 1 dzień (4 godz. lek):

12 czerwca 2023 r.

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo (nauczyciele akademiccy) – 1 dzień (4 godz. lek):

19 czerwca 2023 r.

Szczegółowy opis powyższych szkoleń znajduje się w zakładce SZKOLENIA