Rekrutacja uzupełniająca na zamknięte szkolenia krajowe

Powiększ obraz

Zapraszamy do wzięcia udziału w uzupełniającej rekrutacji na poniżesz szkolenia krajowe. Skierowane są one do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób. Zgłoszenia można przesyłać do 7 kwietnia br.

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego (szkolenie on-line)

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji oraz przekazanie adekwatnych narzędzi potrzebnych do zrozumienia pojęcia Inteligencji Emocjonalnej oraz budowania świadomego emocjonalnie Wykładowcy. Inteligencja emocjonalna jako narzędzie wzmacniania kompetencje nauczycielskie w kontekście: wzrostu efektywności zawodowej, ułatwienia procesów komunikowania się i współpracy, pogłębionej o emocje refleksji i stymulowania działań kreatywnych.

5-6 czerwca 2023 r.

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego (szkolenie on-line)

Czas trwania: 4 dni (32 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli akademickich w umiejętności i kompetencje odnoszące się do metod pracy dydaktycznej (zwłaszcza w odniesieniu do metod aktywizujących – z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi). Uczestnicy otrzymają informacje jak umiejętnie stosować dobór metod do celów projektowanych zajęć i wspierania procesu zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności studentów.

11-12 oraz 18-19 maja 2023 r.

24-25 maja oraz 31 maja i 1 czerwca 2023 r.

Metody pracy w procesie dydaktycznym – umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela akademickiego (szkolenie on-line)

Czas trwania: 6 dni (48 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: intensywne szkolenie nauczycieli akademickich, mające na celu zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, pozwalającymi na łatwe i skuteczne przekazanie wiedzy studentom i słuchaczom. Podczas szkolenia uczestnicy powinni odświeżyć informacje związane z pożądanymi efektami kształcenia, a także umiejętności planowania i organizacji pracy dydaktycznej oraz powinny poszerzyć wiedzę w zakresie stosowania metod aktywizujących.

11-13 oraz 17-19 kwietnia 2023 r.

15-16 oraz 22-23 oraz 29-30 maja 2023 r.

Poznaj świat osób z niepełnosprawnościami (szkolenie stacjonarne)

Czas trwania: 1 dzień (8 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty, podczas których osoby pełnosprawne poznają świat osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy w praktyce zapoznają się z charakterystyką podstawowych grup ON – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych, głuchych, osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez symulacje, gry i dyskusje. Szkolenie obejmować będzie także elementy savoir-vivreu wobec ON, etykietę językową oraz obalanie mitów i stereotypów na temat niepełnosprawności.

12 maja 2023 r.

22 maja 2023 r.

29 maja 2023 r.

2 czerwca 2023 r.

14 czerwca 2023 r.

19 czerwca 2023 r.

Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami (szkolenie on-line)

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi informacjami dot. obsługi osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności, sposobie komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami oraz możliwych błędach w komunikacji.

1-2 czerwca 2023 r.

3-4 kwietnia 2023 r.

16-17 maja 2023 r.

13-14 czerwca 2023 r.

Warsztaty rozwijające postawy równościowe (szkolenie on-line)

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy pracowników PŁ dotyczącej stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji ich stosowania. Poprzez aktywne i zróżnicowane metody uczenia się uczestnicy i uczestniczki warsztatów nabędą nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w pracy w środowisku akademickim oraz komunikowania się ze studentami i studentkami. Poznają także narzędzia reagowania na przejawy dyskryminacji oraz sposoby posługiwania się językiem równościowym.

15-16 maja 2023 r.