Dodatkowe szkolenia dla pracowników Politechniki Łódzkiej

Czytaj więcej o: Dodatkowe szkolenia dla pracowników Politechniki Łódzkiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka”. Szkolenia będą realizowane w formule online.

 • Sposoby komunikowania się z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności – 2 dni (godz. 9.00-15.30) – Ms Teams: 9-10 listopada 2023 r.
 • Warsztaty rozwijające postawy równościowe. Dyskryminacja i stereotypy – rozpoznawanie,  przeciwdziałanie i narzędzia reagowania – 2 dni (godz. 9.00-15.30) – Ms Teams: 15-16 listopada 2023 r.
 • „Narzędziownik” pracownika uczelni – jak ułatwić sobie pracę przy użyciu narzędzi cyfrowych  – 1 dzień (godz. 9.00-12.00) – Ms Teams: 22 listopada 2023 r. (pracownicy administracji)

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów z zewnętrznych firm szkoleniowych, a także przez kadrę dydaktyczną naszej uczelni, w tym dra inż. Przemysława Sękalskiego – dyrektora Centrum Technologii Informatycznych PŁ oraz dr Joannę Sztobryn-Giercuszkiewicz – Pełnomocniczkę Rektora PŁ ds. Osób Niepełnosprawnych, która kieruje pracami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ oraz jest członkinią Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP, a także ekspertką Centrum Projektów Polska Cyfrowa i NCBiR.

Na szkolenia można się zapisać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (linki do formularzy są dostępne poprzez kliknięcie terminu szkolenia). 

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki szkoleń oraz ich terminów znajdą Państwo TUTAJ

Rekrutacja będzie trwała do 5 listopada 2023 r.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości podniesienia kompetencji w zakresie powyższej tematyki.

Rekrutacja na zamknięte szkolenia krajowe

Czytaj więcej o: Rekrutacja na zamknięte szkolenia krajowe

Rusza ostatnia rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” (zadanie 8). Są one skierowane do pracowników Politechniki Łódzkiej i mają na celu rozwój ich kompetencji w zakresie dostępności.

Zrealizowane dotychczas szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz spotkały z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczestników. W bieżącej rekrutacji pracownicy PŁ będą mogli wybrać interesujące ich szkolenia spośród następujących tematów:

 • Kształcenie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego,
 • Metody pracy w procesie dydaktycznym – umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela akademickiego,
 • Przygotowania i opracowania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Przygotowania, opracowania i wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności,
 • Warsztaty „Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami”,
 • Warsztaty rozwijające postawy równościowe,
 • „Narzędziownik” pracownika uczelni – jak ułatwić sobie pracę przy użyciu narzędzi cyfrowych,
 • Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo oraz Poznaj świat osób
  z niepełnosprawnościami.

Szczególnie gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach „Sposoby obsługi osób
z niepełnosprawnościami”, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi informacjami dot. osób o różnych rodzajach niepełnosprawności i innych ograniczeniach oraz ze sposobami komunikowania się z nimi. Warsztaty te mają również na celu uświadomienie możliwych błędów w komunikacji, a także uwrażliwienie na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności – szczegółowe informacje o warsztatach

Szkolenia zostały zaplanowane na semestr zimowy 2023/2024 i większość z nich zostanie przeprowadzona w formule online.

Rekrutacja będzie trwała do 10 października 2023 r. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wszystkie informacje dotyczące zakresu szkoleń oraz ich terminów, a także formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ. Osoby zainteresowane zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz Zasadami rekrutacji.

Ostatnia przed wakacjami rekrutacja na szkolenia krajowe

Czytaj więcej o: Ostatnia przed wakacjami rekrutacja na szkolenia krajowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ostatniej przed wakacjami rekrutacji na poniżesz szkolenia krajowe. Skierowane są one do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób. Zgłoszenia można przesyłać do 26 maja br.

Szkolenia w formule online:

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego – 2 dni (16 godz. lek.):
5-6 czerwca 2023 r.

Komunikacja i wykorzystanie informacji – 2 dni (16 godz. lek.):
6-7 czerwca 2023 r.

Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej – 2 dni (16 godz. lek.):
20-21 czerwca 2023 r.

Kształcenie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2 dni (16 godz. lek.):
12-13 czerwca 2023 r.

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego – 4 dni (32 godz. lek.):
12-13 oraz 19-20 czerwca 2023 r.

Metody pracy w procesie dydaktycznym – umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela akademickiego – 6 dni (48 godz. lek.):

5-6, 14-15 oraz 21-22 czerwca 2023 r.

Przygotowania i opracowania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 1 dzień (8 godz. lek.):
6 czerwca 2023 r.

Przygotowania, opracowania i wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności – 2 dni (16 godz. lek.):
27-28 czerwca 2023 r.

Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami – 2 dni (16 godz. lek.):
1-2 czerwca 2023 r.

13-14 czerwca 2023 r.

14-15 czerwca 2023 r.

Warsztaty rozwijające postawy równościowe – 2 dni (16 godz. lek.):
5-6 czerwca 2023 r.

Szkolenie w formule stacjonarnej:

Poznaj świat osób z niepełnosprawnościami – 1 dzień (8 godz. lek.):
2 czerwca 2023 r.

14 czerwca 2023 r.

19 czerwca 2023 r.

NOWE szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe (online):

„Narzędziownik” pracownika uczelni – jak ułatwić sobie pracę przy użyciu narzędzi cyfrowych – 1 dzień (4 godz. lek.):

14 czerwca 2023 r.

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo (pracownicy administracji) – 1 dzień (4 godz. lek):

12 czerwca 2023 r.

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo (nauczyciele akademiccy) – 1 dzień (4 godz. lek):

19 czerwca 2023 r.

Szczegółowy opis powyższych szkoleń znajduje się w zakładce SZKOLENIA

Rekrutacja uzupełniająca na zamknięte szkolenia krajowe

Czytaj więcej o: Rekrutacja uzupełniająca na zamknięte szkolenia krajowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w uzupełniającej rekrutacji na poniżesz szkolenia krajowe. Skierowane są one do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób. Zgłoszenia można przesyłać do 7 kwietnia br.

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego (szkolenie on-line)

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji oraz przekazanie adekwatnych narzędzi potrzebnych do zrozumienia pojęcia Inteligencji Emocjonalnej oraz budowania świadomego emocjonalnie Wykładowcy. Inteligencja emocjonalna jako narzędzie wzmacniania kompetencje nauczycielskie w kontekście: wzrostu efektywności zawodowej, ułatwienia procesów komunikowania się i współpracy, pogłębionej o emocje refleksji i stymulowania działań kreatywnych.

5-6 czerwca 2023 r.

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego (szkolenie on-line)

Czas trwania: 4 dni (32 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli akademickich w umiejętności i kompetencje odnoszące się do metod pracy dydaktycznej (zwłaszcza w odniesieniu do metod aktywizujących – z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi). Uczestnicy otrzymają informacje jak umiejętnie stosować dobór metod do celów projektowanych zajęć i wspierania procesu zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności studentów.

11-12 oraz 18-19 maja 2023 r.

24-25 maja oraz 31 maja i 1 czerwca 2023 r.

Metody pracy w procesie dydaktycznym – umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela akademickiego (szkolenie on-line)

Czas trwania: 6 dni (48 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: intensywne szkolenie nauczycieli akademickich, mające na celu zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, pozwalającymi na łatwe i skuteczne przekazanie wiedzy studentom i słuchaczom. Podczas szkolenia uczestnicy powinni odświeżyć informacje związane z pożądanymi efektami kształcenia, a także umiejętności planowania i organizacji pracy dydaktycznej oraz powinny poszerzyć wiedzę w zakresie stosowania metod aktywizujących.

11-13 oraz 17-19 kwietnia 2023 r.

15-16 oraz 22-23 oraz 29-30 maja 2023 r.

Poznaj świat osób z niepełnosprawnościami (szkolenie stacjonarne)

Czas trwania: 1 dzień (8 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty, podczas których osoby pełnosprawne poznają świat osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy w praktyce zapoznają się z charakterystyką podstawowych grup ON – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych, głuchych, osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez symulacje, gry i dyskusje. Szkolenie obejmować będzie także elementy savoir-vivreu wobec ON, etykietę językową oraz obalanie mitów i stereotypów na temat niepełnosprawności.

12 maja 2023 r.

22 maja 2023 r.

29 maja 2023 r.

2 czerwca 2023 r.

14 czerwca 2023 r.

19 czerwca 2023 r.

Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami (szkolenie on-line)

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi informacjami dot. obsługi osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności, sposobie komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami oraz możliwych błędach w komunikacji.

1-2 czerwca 2023 r.

3-4 kwietnia 2023 r.

16-17 maja 2023 r.

13-14 czerwca 2023 r.

Warsztaty rozwijające postawy równościowe (szkolenie on-line)

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy pracowników PŁ dotyczącej stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji ich stosowania. Poprzez aktywne i zróżnicowane metody uczenia się uczestnicy i uczestniczki warsztatów nabędą nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w pracy w środowisku akademickim oraz komunikowania się ze studentami i studentkami. Poznają także narzędzia reagowania na przejawy dyskryminacji oraz sposoby posługiwania się językiem równościowym.

15-16 maja 2023 r.

1 marca o godz. 8.00 rusza przedostatnia rekrutacja na zamknięte szkolenia krajowe

Czytaj więcej o: 1 marca o godz. 8.00 rusza przedostatnia rekrutacja na zamknięte szkolenia krajowe

Rozpoczyna się przedostatnia rekrutacja na zamknięte szkolenia krajowe realizowane w ramach Zadania 8. Są one skierowane do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób.

Zrealizowane dotychczas szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz spotkały z bardzo dobrym przyjęciem ze strony ich uczestników. Tym razem zaplanowana została realizacja kolejnych 20 szkoleń, w tym m. in. Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku, Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, Warsztaty rozwijające postawy równościowe, Jak sprawnie tworzyć materiały dydaktyczne wysokiej jakości, Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego, Poznaj świat osób z niepełnosprawnościami oraz Kurs pierwszej pomocy.

Powyższe szkolenia odbędą się w semestrze letnim 2022/2023. Większość z nich zostanie przeprowadzona w formule on-line, a pozostałe w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja zakończy się 8 marca (środa) o godz. 23.55.

Aby zgłosić się na szkolenia wystarczy wejść w zakładkę SZKOLENIA i wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie lub szkolenia. Wszystkie informacje dotyczące tematyki i terminów szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ. 

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz Zasadami rekrutacji 

Projekt „Dostępna Politechnika Łódzka” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z celów jest podnoszenie świadomości oraz kompetencji kadry akademickiej z zakresu współpracy oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że i tym razem szkolenia będą się cieszyły dużym zainteresowaniem wśród pracowników naszej uczelni i spełnią ich oczekiwania.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Biuro Projektu, tel. 42 631 29 20, e-mail: dostepnosc@info.p.lodz.pl

Postępowania przetargowe na szkolenia krajowe (Zadanie 8)

Czytaj więcej o: Postępowania przetargowe na szkolenia krajowe (Zadanie 8)

23 oraz 24 listopada br. zostały ogłoszone postepowania przetargowe „Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja II w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka” (nr UD.23.2022 i UD.24.2022).

Oferty można składać do:

UD.23.2022 – 5 grudnia br. do godz. 10.00 (data otwarcia: 5.12.br. godz. 10.30),

UD.24.2022 – 5 grudnia br. do godz. 10.30 (data otwarcia: 5.12.br. godz. 11.00).

Linki do postepowań:

UD.23.2022 – https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/78739/details

UD.24.2022 – https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/78900/details

Gorąco zachęcamy do składania ofert.

Kolejne postępowania przetargowe na szkolenia krajowe (Zadanie 8)

Czytaj więcej o: Kolejne postępowania przetargowe na szkolenia krajowe (Zadanie 8)

20 oraz 23 września br. zostały ogłoszone postepowania przetargowe „Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja II w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka” (nr UD.16.2022 i UD.21.2022).

Oferty można składać do:

UD.16.202228 września br. do godz. 12.00 (data otwarcia: 28.09.br. godz. 12.30),

UD.21.20223 października br. do godz. 12.00 (data otwarcia: 3.10.br. godz. 12.30).

Linki do postepowań:

UD.16.2022https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/72724/details

UD.21.2022https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/73129/details

Gorąco zachęcamy do składania ofert.

7 lutego o godz. 8.00 rusza kolejna rekrutacja na szkolenia krajowe

Czytaj więcej o: 7 lutego o godz. 8.00 rusza kolejna rekrutacja na szkolenia krajowe

Rozpoczyna się kolejna rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach Zadania 8. Są one skierowane do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób.

Zrealizowane dotychczas szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz spotkały z bardzo dobrym przyjęciem ze strony ich uczestników. Teraz kontynuujemy realizację kolejnych 10 szkoleń.

Zostały one zaplanowane na semestr letni 2021/2022 i w związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 zostaną przeprowadzone w formule on-line.

Rekrutacja zakończy się 11 lutego br. (piątek) o godz. 16.00.

Aby zgłosić się na szkolenia wystarczy wejść w zakładkę SZKOLENIA i wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie lub szkolenia. Wszystkie informacje dotyczące tematyki i terminów szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ. 

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz Zasadami rekrutacji 

Projekt „Dostępna Politechnika Łódzka” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z celów jest podnoszenie świadomości oraz kompetencji kadry akademickiej z zakresu współpracy oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że i tym razem szkolenia będą się cieszyły dużym zainteresowaniem wśród pracowników naszej uczelni i spełnią ich oczekiwania.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Biuro Projektu, tel. 42 631 29 20, e-mail: dostepnosc@info.p.lodz.pl

Rusza kolejna rekrutacja na szkolenia krajowe

Czytaj więcej o: Rusza kolejna rekrutacja na szkolenia krajowe

Rusza kolejna rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach Zadania 8. Są one skierowane do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób.

Szkolenia realizowane w okresie wakacji cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz spotkały z bardzo dobrym przyjęciem ze strony ich uczestników. Teraz kontynuujemy realizację kolejnych 14 szkoleń.

Zostały one zaplanowane na semestr zimowy 2021/2022 i w związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 zostaną przeprowadzone w formule on-line.

Rekrutacja zakończy się 12 października br. (wtorek) o godz. 16.00.

Aby zgłosić się na szkolenia wystarczy wejść na stronę projektu i wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie lub szkolenia. Wszystkie informacje dotyczące tematyki i terminów szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ. 

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz Zasadami rekrutacji 

Projekt „Dostępna Politechnika Łódzka” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z celów jest podnoszenie świadomości oraz kompetencji kadry akademickiej z zakresu współpracy oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że szkolenia będą się cieszyły dużym zainteresowaniem wśród pracowników naszej uczelni.

Pierwsze szkolenia za nami

Czytaj więcej o: Pierwsze szkolenia za nami

W połowie sierpnia ruszyły pierwsze szkolenia w ramach Zadania 8. Do chwili obecnej odbyły się zajęcia z następującej tematyki: Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego, Komunikacja i wykorzystanie informacji, Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego, Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. Feedbacku oraz Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi.

Uczestnicy byli z nich bardzo zadowoleni, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w anonimowych ankietach ewaluacyjnych. Oto kilka z nich:

Wybitna Trenerka, wspaniale się słuchało Pani Agnieszki, ogromna wiedza, przygotowanie, prowadzenie grupy – super. W ogóle nie czuję zmęczenia po takim fajnym szkoleniu, chętnie bym poszła na kolejne prowadzone przez Panią Agnieszkę.

Otwartość i wiedza prowadzącej szkolenie. Możliwość podjęcia dyskusji i wyjaśnienia niejasności na przykładach. Zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk…

Więcej takich szkoleń. To szkolenie powinno być obowiązkowe dla wszystkich pracowników naszej uczelni.

Na początku zbliżającego się roku akademickiego zaplanowana została kolejna edycja rekrutacji na szkolenia prowadzone w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka”. Wykaz wszystkich szkoleń znajduje się w zakładce SZKOLENIA.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nimi i wzięcia udziału w rekrutacji. Szczegóły dotyczące rekrutacji ukażą się w zakładce AKTULANOŚCI.

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji ukazujących się na stronie projektu.