7 lutego o godz. 8.00 rusza kolejna rekrutacja na szkolenia krajowe

Czytaj więcej o: 7 lutego o godz. 8.00 rusza kolejna rekrutacja na szkolenia krajowe

Rozpoczyna się kolejna rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach Zadania 8. Są one skierowane do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób.

Zrealizowane dotychczas szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz spotkały z bardzo dobrym przyjęciem ze strony ich uczestników. Teraz kontynuujemy realizację kolejnych 10 szkoleń.

Zostały one zaplanowane na semestr letni 2021/2022 i w związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 zostaną przeprowadzone w formule on-line.

Rekrutacja zakończy się 11 lutego br. (piątek) o godz. 16.00.

Aby zgłosić się na szkolenia wystarczy wejść w zakładkę SZKOLENIA i wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie lub szkolenia. Wszystkie informacje dotyczące tematyki i terminów szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ. 

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz Zasadami rekrutacji 

Projekt „Dostępna Politechnika Łódzka” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z celów jest podnoszenie świadomości oraz kompetencji kadry akademickiej z zakresu współpracy oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że i tym razem szkolenia będą się cieszyły dużym zainteresowaniem wśród pracowników naszej uczelni i spełnią ich oczekiwania.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Biuro Projektu, tel. 42 631 29 20, e-mail: dostepnosc@info.p.lodz.pl

Rusza kolejna rekrutacja na szkolenia krajowe

Czytaj więcej o: Rusza kolejna rekrutacja na szkolenia krajowe

Rusza kolejna rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach Zadania 8. Są one skierowane do wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób.

Szkolenia realizowane w okresie wakacji cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz spotkały z bardzo dobrym przyjęciem ze strony ich uczestników. Teraz kontynuujemy realizację kolejnych 14 szkoleń.

Zostały one zaplanowane na semestr zimowy 2021/2022 i w związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 zostaną przeprowadzone w formule on-line.

Rekrutacja zakończy się 12 października br. (wtorek) o godz. 16.00.

Aby zgłosić się na szkolenia wystarczy wejść na stronę projektu i wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie lub szkolenia. Wszystkie informacje dotyczące tematyki i terminów szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ. 

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz Zasadami rekrutacji 

Projekt „Dostępna Politechnika Łódzka” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z celów jest podnoszenie świadomości oraz kompetencji kadry akademickiej z zakresu współpracy oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że szkolenia będą się cieszyły dużym zainteresowaniem wśród pracowników naszej uczelni.

Pierwsze szkolenia za nami

Czytaj więcej o: Pierwsze szkolenia za nami

W połowie sierpnia ruszyły pierwsze szkolenia w ramach Zadania 8. Do chwili obecnej odbyły się zajęcia z następującej tematyki: Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego, Komunikacja i wykorzystanie informacji, Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego, Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. Feedbacku oraz Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi.

Uczestnicy byli z nich bardzo zadowoleni, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w anonimowych ankietach ewaluacyjnych. Oto kilka z nich:

Wybitna Trenerka, wspaniale się słuchało Pani Agnieszki, ogromna wiedza, przygotowanie, prowadzenie grupy – super. W ogóle nie czuję zmęczenia po takim fajnym szkoleniu, chętnie bym poszła na kolejne prowadzone przez Panią Agnieszkę.

Otwartość i wiedza prowadzącej szkolenie. Możliwość podjęcia dyskusji i wyjaśnienia niejasności na przykładach. Zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk…

Więcej takich szkoleń. To szkolenie powinno być obowiązkowe dla wszystkich pracowników naszej uczelni.

Na początku zbliżającego się roku akademickiego zaplanowana została kolejna edycja rekrutacji na szkolenia prowadzone w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka”. Wykaz wszystkich szkoleń znajduje się w zakładce SZKOLENIA.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nimi i wzięcia udziału w rekrutacji. Szczegóły dotyczące rekrutacji ukażą się w zakładce AKTULANOŚCI.

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji ukazujących się na stronie projektu.

Dodatkowa rekrutacja

Czytaj więcej o: Dodatkowa rekrutacja

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem „Agresywny/trudny student” została uruchomiona dodatkowa rekrutacja. Planowany termin szkolenia to: 28-29 września 2021 r. Link do opisu szkolenia: https://tiny.pl/9mktd

Podobnie, jak poprzednio szkolenie zostanie przeprowadzone w formule on-line.

Zapisów można dokonywać za pośrednictwem poniższego formularza w terminie do 13 sierpnia br.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/9mkgl

Serdecznie zapraszamy!

Zakończenie I etapu rekrutacji na szkolenia

Czytaj więcej o: Zakończenie I etapu rekrutacji na szkolenia

Zakończył się I etap rekrutacji dla pracowników PŁ na zamknięte szkolenia krajowe w ramach Zadania 8. Wszystkie zgłoszenia zostały przekazane do Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim PŁ w celu ich weryfikacji. Po jej zakończeniu osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty e-mail o zakwalifikowaniu na szkolenie lub umieszczeniu na liście rezerwowej. W treści maila zostaną również podane niezbędne informacje na temat dalszych działań związanych z udziałem w szkoleniu.

Obecnie trwają prace Komisji Rekrutacyjnej, sprawdzającej spełnienie kryteriów formalnych oraz merytorycznych przez osoby, które zgłosiły się na wybrane szkolenia. Po zliczeniu uzyskanych punktów zostaną sporządzone listy rankingowe. Poniżej znajduje się lista szkoleń, które uzyskały wystarczającą liczbę zgłoszeń, aby mogły zostać przeprowadzone w ustalonym terminie. Lista ta jest cały czas aktualizowana.

Lista szkoleń

Agresywny/trudny student (21-22.09.2021)
Emocje i stres w trudnych sytuacjach (27-28.09.2021)
Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego (25-26.08.2021)
Jak sprawnie tworzyć materiały dydaktyczne wysokiej jakości (23-24.09.2021)
Komunikacja i wykorzystanie informacji (18-19.08.2021)
Komunikacja i wykorzystanie informacji (14-15.09.2021)
Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej (22-23.09.2021)
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego (17-20.08.2021)
Metody pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami zdrowia psychicznego (9-10.09.2021)
Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku (16.08.2021)
Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku (17.09.2021)
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi (23.08.2021)
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi (29.09.2021)
Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami (13-14.09.2021)
Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie (23-24.09.2021)
Warsztaty rozwijające postawy równościowe (2-3.09.2021)

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi dokumentami związanymi z uczestnictwem w szkoleniach oraz zasadami kwalifikacji na nie:

Regulamin uczestnictwa

Zasady rekrutacji na szkolenia

Umowa uczestnictwa

Formularz danych osobowych (zał. 1)

Oświadczenie RODO (zał. 2)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (zał. 3)

Ankieta ewaluacyjna

Rusza rekrutacja na wakacyjne szkolenia

Czytaj więcej o: Rusza rekrutacja na wakacyjne szkolenia

W wyniku przeprowadzonej wśród pracowników PŁ ankiety dot. wakacyjnych szkoleń w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” rusza rekrutacja skierowana do wszystkich pracowników, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych osób. W pierwszym etapie, oferta jest adresowana szczególnie do pracowników młodych stażem i doświadczeniem.

Szkolenia zostały zaplanowane na sierpień i wrzesień, a w związku z faktem nadal obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 zostaną one przeprowadzone w formule on-line.

Rekrutacja zakończy się 16 lipca 2021 r. o godz. 12.00.

Aby zgłosić się na szkolenia wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie lub szkolenia. Wszystkie informacje dotyczące tematyki i terminów 15 szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie z audytowania i tworzenia stron internetowych

Czytaj więcej o: Szkolenie z audytowania i tworzenia stron internetowych

Już wkrótce odbędzie się pierwsze szkolenie z audytowania i tworzenia stron internetowych zgodnie z najnowszymi wytycznymi WCAG 2.1

Termin: 29 – 30 czerwca :

Prowadzący:

Program szkolenia:

 • Tworzenie stron internetowych zgodnie z WCAG 2.1:
  • Omówienie narzędzi walidacyjnych (automatycznych i zaawansowanych) oraz czytników ekranu. Narzędzia wspierające tworzenie dostępnych stron.
  • Omówienie WCAG 2.1 z prezentacją przykładowych rozwiązań i dobrymi praktykami.
  • WAI-ARIA – czym jest i jak stosować? Zasady użycia ARIA i przykłady.
  • Sposoby odbioru informacji przez użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Audytowanie stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.1:
  • Zalecenia WCAG i ich odzwierciedlenie w polskim prawie
  • Omówienie narzędzi walidacyjnych oraz czytników ekranu.
  • Jak przygotować się do audytu, jak dobrać narzędzia oraz ustalić podział pracy?
  • Omówienie i prezentacja metodyki audytowania.
  • Tworzenie dokumentacji oraz raportu z audytu. Prawidłowe przedstawianie wyników.
  • Warsztat obejmujący audyt strony pod nadzorem trenera.

Szkolenie z audiodeskrypcji

Czytaj więcej o: Szkolenie z audiodeskrypcji

Ruszają pierwsze szkolenia w ramach projektu Dostępna Politechnika Łódzka.

Już w dniach 12-15 kwietnia odbędzie się zamknięte szkolenie z audiodeskrypcji, które poprowadzi Pani Barbara Szymańska, wiceprezes fundacji „Audiodeskrypcja”.

Harmonogram szkolenia:

• 12.04 – 4 godz. teoria audiodeskrypcji wraz z przykładami audiodeskrypcji dla filmu, dzieł plastycznych, fotografii oraz architektury
• 13.04 – 4 godz. praca warsztatowa w zespołach 2-osobowych: ćwiczenia z audiodeskrypcji materiału filmowego
• 14.04 – 4 godz. praca warsztatowa w zespołach 2-osobowych: ćwiczenia z audiodeskrypcji fotografii i obrazów
• 15.04 – 4 godz. praca warsztatowa w zespołach 2-osobowych: ćwiczenia z audiodeskrypcji architektury i przestrzeni

Więcej informacji o audiodeskrypcji można znaleźć na stronie fundacji: http://www.audiodeskrypcja.org.pl